SUBSCRIPTION

HOW TO

เลือกสั่งกาแฟในแบบที่เป็นคุณง่ายๆ เพียงทำตาม 3 ขั้นตอนนี้

1. เลือกแผนการดื่มที่เหมาะกับตัวเอง

2. ชำระเงิน

3. รอรับกาแฟแสนอร่อย พร้อมดื่มได้เลย!